Konferencja „Nowości w glottodydaktyce polonistycznej”

W dniach 30.11- 1.12.2018 odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja glottodydaktyczna organizowana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas konferencji poruszono temat nowości w nauczaniu języka polskiego jako obcego, zastanawiano się nad tym, jak zmiany cywilizacyjne wpływają na nauczanie języków, w tym języka polskiego, poszukiwano rozwiązań dydaktycznych pomocnych w zaspokajaniu zmieniających się potrzeb uczniów w każdym wieku.

Konferencja była szansą wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem języka polskiego w Europie oraz okazją do przedstawienia badań poświęconych problematyce uczenia się i nauczania języków obcych.

Goście konferencji:

Prof. Dagmar Divjak, University of Sheffield, Wielka Brytania, kierownik lingwistycznego projektu badawczego “Out of Minds

Prof. dr hab. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej

Prof. Przemysław Gębal, Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Śląska

Dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców oraz Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

Komitet Organizacyjny:

dr Agnieszka Karolczuk

dr Karolina Zioło-Pużuk

Program Konferencji

Partner Konferencji