O Szkole

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (SJiKP) na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie została utworzona 28 lutego 2008 roku, jednak Wydział Nauk Humanistycznych prowadził kursy języka polskiego dla obcokrajowców już od 2005 roku.

Szkoła działa jako zakład przy Katedrze Współczesnego Języka Polskiego WNH

Od 2008 na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego co roku organizujemy Szkołę Letnią Języka Polskiego i Kultury Polskiej oraz Szkołę Zimową Języka Polskiego i Kultury Polskiej, skierowane do studentów polonistyk i filologii słowiańskich z zagranicznych uczelni. W latach 2008-2012 na podstawie umów z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Polonijnym Centrum Nauczycielskim organizowaliśmy doszkalające kursy metodyczne dla nauczycieli języka polskiego z zagranicy.

W 2012 roku SJiKP została laureatem konkursu EDUinspiracje w kategorii instytucjonalnej, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Nagrodę przyznano za najlepszy projekt programu „Uczenie się przez całe życie”.

Informacje o aktualnych działaniach prowadzonych w Szkole można znaleźć na stronie http://polish.wnh.uksw.edu.pl/.

Zapraszamy również do kontaktu mailowego: polish.wnh@uksw.edu.pl