Publikacje

Refleksyjny praktyk. O pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego

W centrum rozważań zawartych w tej książce znajdują się nauczyciel i refleksja nad kompetencjami potrzebnymi do pracy w zawodzie lektora oraz metodami, które mogą być pomocne w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Druga publikacja za dziedziny glottodydaktyki polonistycznej, która została opublikowana na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Pierwszy tom, zatytułowany „Panorama glottodydaktyki polonistycznej. Wyzwania, pytania, kierunki”, ukazał się w 2019 roku i jest dostępny w formie e-booka na stronie internetowej wydawnictwa.

„Szczęść Boże. Język polski jako obcy dla osób duchownych”.

Pierwsza część skryptu do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 powstała w ramach projektu „Organizacja studiów anglojęzycznych dla studentów mniejszości religijnych i etnicznych, pochodzących z terenów objętych dyskryminacją oraz przemocą, a w szczególności z Afryki”,.

Celem publikacji jest umożliwienie uczestnikom projektu posługiwania się językiem polskim na poziomie podstawowym w sytuacjach dnia codziennego oraz związanych z życiem duchowym i posługą kapłańską.

https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/ksiegarnia/745-szczesc-boze-skrypt-do-nauki-jezyka-polskiego-jako-obcego-dla-osob-duchownych-i-zakonnych-a1-czesc-1.html

„Panorama glottodydaktyki polonistycznej. Wyzwania, pytania, kierunki”

Teksty przedstawione w niniejszym tomie napisane są przez naukowców będących również aktywnymi nauczycielami języka polskiego jako obcego, prezentują zagadnienia, którymi zajmuje się glottodydaktyka polonistyczna w Polsce i w Europie. Podejmują różnorodną tematykę: od opisu wykorzystania nowoczesnych technologii podczas lekcji, poprzez badania językoznawcze wspierające proces uczenia się języka obcego, aż po zagadnienia dwujęzyczności, dotyczące języka odziedziczonego oraz problemów, z jakimi mierzy się uczeń obcokrajowiec w polskiej szkole.

Bezpłatny ebook: https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/ksiegarnia/474–e-book-panorama-glottodydaktyki-polonistycznej-wyzwania-pytania-kierunki.html

Partner publikacji

 

Język polski dla Węgrów „Kwadrans na polski”

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Instytutu Współpracy Polsko- Węgierskiej im. Wacława Felczaka.