Program konferencji „Nowości w glottodydaktyce polonistycznej”

Program konferencji „Nowości w glottodydaktyce polonistycznej”

8:15      Rejestracja uczestników

9:00      Otwarcie konferencji (Aula Jana Pawła II)

9:15      Przemysław Gębal – Ku wielokulturowej szkole w Polsce. Integracyjno-inkluzyjny model dydaktyki języka polskiego jako drugiego

9:45      Małgorzata Gębka-Wolak – Od nauki o języku do nauki języka polskiego. Przystosowywanie materiałów z zakresu wiedzy o języku polskim w klasach IV-VIII do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

10.15-10.45       Dyskusja

Obrady w sekcjach       

Andrzej Borkowski, Barbara Stelingowska – Rola historii i kultury regionalnej w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców

Urszula Chowaniec – ProeLANG/ProePOLISH. The Online/Blended Polish Language Learning Projects at the School of Slavonic and East European Studies

Anna Żurek – Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech

Emilia Sztabnicka – Polska grzeczność językowa – ujęcie glottodydaktyczne

Beata Subczak – „Polonistyka internetowa” – proces tworzenia kursu internetowego na Uniwersytecie w Glasgow

Klaudia Bączyk-Lesiuk – Czy istnieją granice polskości? Bilingwizm jako przyczyna lęku społecznego

Piotr Kajak– Sport w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Dariusz Markiewicz –  Nauczanie języka polskiego jako obcego z elementami polskiej literatury, historii i kultury

Karolina Ruta-Korytowska – Jak uczyć dorosłych głuchych języka polskiego, czyli false begginers late learners na kursie językowym

Agnieszka Pabiańczyk – polskijazyk.pl – darmowa platforma do nauki języka polskiego jako obcego dla osób rosyjskojęzycznych (poziom A1–B2)

Michalina Biernacka – Sposoby kształcenia przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego w zakresie nauczania wymowy cudzoziemców

Paulina Kaźmierczak – „Komu piosenkę?” – czyli o recepcji piosenek wśród dzieci i młodzieży na lekcjach języka polskiego jako obcego

Marta Nowak – Nauczanie Słowian polskiego pochodzenia – problemy i możliwe rozwiązania

Michał Citko – Schemat artykulacyjny jako punkt wyjścia w nauce języka polskiego jako obcego Miłosz Drewniak – Filmoterapia glottopedagogiczna. W poszukiwaniu miejsca filmu we współczesnym nauczaniu językowo-kulturowym cudzoziemców

Pamela Kaczmarek – Technika porównań międzyjęzykowych w e-nauczaniu języka polskiego Bułgarów

Kamila Kubacka – Komunikacja werbalna lektora na lekcji języka polskiego jako obcego. Sposoby inicjowania i podtrzymywania kontaktu ze studentami

Monika Małyska – Piosenka jako medium dydaktyczne w procesie nauczania języka polskiego jako obcego. Raport z przeprowadzonych badań

Kamila Kwiatkowska – „Język polski bez granic”. Koncepcja serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego w ukraińskich szkołach

Justyna Hryniewicz – Od kształcenia przedszkolnego do zawodowego. Rozwiązania dydaktyczne i organizacyjne na Pomorzu Przednim

Katarzyna Kostro-Olechowska – Obcokrajowiec w szkole publicznej – problem czy wyzwanie?

Anna Włodarczyk, Monika Szczerbińska-Smith – Lektor jako przedsiębiorca. Droga do otwarcia własnej szkoły językowej i jej prowadzenie

Katarzyna Stankiewicz – Uczeń „powracający” jako wyzwanie dla nauczyciela. O kwestiach nie tylko językowych

Adrian Jan Zasina – Podejście korpusowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie alternacji ó:o w rzeczownikach

Agnieszka Lubowicz-Taciak– Diagnostyka i aktywizacja, czyli o stosowaniu ewaluacji formatywnej w  praktyce glottodydaktyki polonijnej

Agnieszka Karolczuk –  Lektor tworzy, lektor przystosowuje… O tzw. materiałach własnych do nauki języka polskiego jako obcego.

Viktoriia Hudy – Somatyzmy we frazeologizmach polskich i ukraińskich w ujęciu komparatystycznym Jacek Kuchta – Podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego jako innowacja glottodydaktyczna

Iwona Lewandowska, Joanna Lewicka – Specyfika kursów i egzaminów wojskowych z języka polskiego na podstawie porozumienia standaryzacyjnego NATO STANAG 6001 oraz wyzwania stojące przed słuchaczami, nauczycielami i egzaminatorami

Jacopo Saturno – Interkomprehensja jako podejście do nauczania języków obcych o ograniczonych zasobach

Anna Mijas-Stelmaszuk, Urszula Sajkowska – Seria pomocy dydaktycznych „Polski na dobry start” odpowiedzią na potrzeby adaptacyjne i edukacyjne imigrantów

Nigel Gotteri – Do czego przygotowujemy uczących się języka polskiego?

Helena Kryg – Teksty autentyczne w nauczaniu aspektu czasownika

Anna Zarzycka – e-polski dla Erasmusa. Wykorzystanie narzędzi e-learningu w krótkich kursach języka polskiego jako obcego dla studentów uczących się w Polsce w ramach programu Erasmus

Iwona Dembowska-Wosik – Rozwojowy model wrażliwości międzykulturowej M. Bennetta w kształceniu nauczycieli języka polskiego jako obcego

 

Dzień 2, 1 grudnia 2018 r.

9.00      Rozpoczęcie II dnia Konferencji (Aula Jana Pawła II)

9:10      Jolanta Tambor – Promocja i nauczanie języka polskiego w świecie – wyzwania XXI wieku

9:40      Dagmar Divjak – How machines that learn language can help language instructors teach language: a case study on the genitive singular of masculine inanimate nouns in Polish

10.10-10.30       Dyskusja

Obrady w sekcjach

Anna Krasowska – Kompetencja humorystyczna na lekcjach języka polskiego jako obcego

Daria Prokop – Realioznawstwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Urszula Ciszewska-Psujek – Wykorzystanie technik muzykoterapeutycznych i logorytmicznych w procesie glottodydaktycznym

Ewa Grzelak – Grzeczny nauczyciel. Grzeczny uczeń. Niegrzeczny świat. O świadomym poruszaniu tematów tabu na lekcjach języków obcych

Marcin Miłko – Jak? Po co? W jakim celu? Kompetencje coachingowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Patrycja Gardin – Język polski we Francji – jak i czego nauczać w zmieniających się trendach językowych?

Anna Rogala – Usprawnienie kompetencji komunikacyjnej przez wprowadzenie operatorów interakcyjnych

Anna Czerwińska-Trzaskoma – W meandrach sklepowych półek, czyli na jakie produkty spożywcze powinien uważać Białorusin

Anna Kijoch – Badania potrzeb językowych a nauczanie specjalistycznego języka polskiego dla celów medycznych. Prezentacja projektu empirycznego

John Bates – Branding as translation

Karolina Zioło-Pużuk – „Przychodzi obcokrajowiec do lekarza…” Leksyka dotycząca medycyny w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 i A2

13.30-14.15       Zamknięcie konferencji, dyskusja (Aula Jana Pawła II)

 

Partner Konferencji