Kontakt

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców WNH UKSW

Adres sekretariatu: ul. Dewajtis 5, domek nr 3, 01-815 Warszawa

Telefon: +48 22 561 89 63

E-mail: polish.wnh@uksw.edu.pl

p.o. Kierownika Szkoły: dr Karolina Zioło-Pużuk, k.ziolo-puzuk@uksw.edu.pl