Konferencja „Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego: od teorii do praktyki”

Zgłoszenie na konferencje UKSW_25_05_2019

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

na Wydziale Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zaprasza

 do udziału w konferencji glottodydaktycznej

Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego: od teorii do praktyki

Warszawa, 25 maja 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji glottodydaktycznej organizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas konferencji chcemy rozmawiać na tematy związane z kształceniem nauczycieli języka polskiego jako obcego, a także szukać odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu programy kształcenia przygotowują lektorów do pracy w Polsce i za granicą oraz do pracy ze zróżnicowaną grupą uczniów.

Zachęcamy również do wystąpień opartych o doświadczenia własne i badania naukowe, do zaprezentowania stosowanych przez lektorów i instytucje dobrych praktyk, które mogą stać się inspiracją dla innych.

Zapraszamy do wystąpień poruszających następującą problematykę:

  1. Kierunki rozwoju edukacji nauczycieli języka polskiego jako obcego.
  2. Analiza potrzeb w zakresie kształcenia nauczycieli pracujących w Polsce i za granicą.
  3. Nauczanie języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego.
  4. Specyfika pracy lektora w grupach o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  5. Podręczniki, kursy, szkolenia pomocne w pracy nauczyciela.

Na propozycje tematów oraz abstrakty czekamy od 25 lutego do  5 kwietnia 2019.

Temat referatu  i abstrakt (do 100-150 słów) należy wysłać, wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie: http://glottodydaktyka.uksw.edu.pl/ksztalcenienauczycielijpjo/

Informacja o zaakceptowanych wystąpieniach zostanie przesłana do 15.04.2019 r.

Opłata konferencyjna: Pełna opłata: 200 złotych; opłata bez publikacji 100 złotych.

Numer konta: 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627.

W tytule dowodu wpłaty prosimy wpisać: „Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego”.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiad.

Planujemy publikację tekstów wystąpień konferencyjnych (po pozytywnej recenzji).

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

dr Karolina Zioło-Pużuk