Konferencja „Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego: od teorii do praktyki”

Program konferencji

Miejsce konferencji: Wydział Nauk Humanistycznych UKSW ul. Dewajtis 5 (Nowy Gmach)

Dojazd na miejsce konferencji

Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego: od teorii do praktyki

Warszawa, 25 maja 2019 r.

Podczas konferencji rozmawialiśmy na tematy związane z kształceniem nauczycieli języka polskiego jako obcego, a także szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu programy kształcenia przygotowują lektorów do pracy w Polsce i za granicą oraz do pracy ze zróżnicowaną grupą uczniów.

Wystąpienia poruszały między innymi następującą problematykę:

  1. Kierunki rozwoju edukacji nauczycieli języka polskiego jako obcego.
  2. Analiza potrzeb w zakresie kształcenia nauczycieli pracujących w Polsce i za granicą.
  3. Nauczanie języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego.
  4. Specyfika pracy lektora w grupach o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  5. Podręczniki, kursy, szkolenia pomocne w pracy nauczyciela.

W pod koniec 2019 roku zostanie opublikowany tom zawierający wystąpienia konferencyjne.