Projekt „Praca w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej” II edycja (wrzesień-grudzień 2019)

Zajęcia odbywają się na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie w sali 410.

Daty: 28-29.09; 19-20.10; 16-17.11; 7-8.12.2019

Zajęcia zaczynają się o godzinie 9.00, kończą o 18.00, z przerwą obiadową oraz przerwami kawowymi.

Data Godzina Zajęcia
28.09 9.00-13.15 (przerwa kawowa: 10.30-10.45;obiad: 13.15-14.00) Komunikacja międzykulturowa
14.00-18.15 (przerwa kawowa: 15.30-15.45) Komunikacja międzykulturowa
29.09 9.00-13.15 (przerwa kawowa: 10.30-10.45;obiad: 13.15-14.00) Projektowanie działań i warsztatów
14.00-18.15 (przerwa kawowa: 15.30-15.45) Projektowanie działań i warsztatów
19.10 9.00-13.15 (przerwa kawowa: 10.30-10.45;obiad: 13.15-14.00) Komunikacja międzykulturowa
14.00-18.15 (przerwa kawowa: 15.30-15.45) Wsparcie rodziny w procesie integracji i adaptacji
20.10 9.00-13.15 (przerwa kawowa: 10.30-10.45;obiad: 13.15-14.00) Komunikacja międzykulturowa a stres. Uważność jako sposób redukcji stresu.
14.00-18.15 (przerwa kawowa: 15.30-15.45) Rozwiązywanie konfliktów
16.11 9.00-13.15 (przerwa kawowa: 10.30-10.45;obiad: 13.15-14.00) Wsparcie rodziny w procesie integracji i adaptacji
14.00-18.15 (przerwa kawowa: 15.30-15.45) Rozwiązywanie konfliktów
17.11 9.00-13.15 (przerwa kawowa: 10.30-10.45;obiad: 13.15-14.00) Coaching międzykulturowy
14.00-18.15 (przerwa kawowa: 15.30-15.45) Rozwiązywanie konfliktów
07.12 9.00-13.15 (przerwa kawowa: 10.30-10.45;obiad: 13.15-14.00) Podstawy metodyki i dydaktyki nauczania JPJO
14.00-18.15 (przerwa kawowa: 15.30-15.45) Podstawy metodyki i dydaktyki nauczania JPJO
08.12 9.00-13.15 (przerwa kawowa: 10.30-10.45;obiad: 13.15-14.00) Podstawy metodyki i dydaktyki nauczania JPJO
14.00-18.15 (przerwa kawowa: 15.30-15.45) Podstawy metodyki i dydaktyki nauczania JPJO

Projekt „Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej ” Nr POWR.03.01.00-00-T174/18. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.