Projekt „Praca w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej” III edycja (styczeń- kwiecień 2020)

Zajęcia odbywają się na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie w sali 410.

Daty: 18-19.01; 07-08.03; 28-29.03; 25-26.04.2020

Zajęcia zaczynają się o godzinie 9.00, kończą o 17.15, podczas zajęć uczestnicy otrzymają kawę i herbatę oraz lunch podczas dłuższej przerwy.

Data Godzina Zajęcia
18.01 9.00-12.45 (5h dydaktycznych) Komunikacja międzykulturowa
13.30-17.15 (5 h dydaktycznych) Komunikacja międzykulturowa
19.01 9.00- 12.45 Projektowanie działań w środowisku lokalnym
13.30-17.15 Projektowanie działań w środowisku lokalnym
07.03 9.00- 12.45 Komunikacja międzykulturowa
13.30-17.15 Wsparcie rodziny w procesie adaptacji i integracji
08.03 9.00-12.45 Rozwiązywanie konfliktów
13.30-17.15 Komunikacja międzykulturowa a stres. Uważność jako sposób redukcji stresu
28.03 9.00-12.45 Wsparcie rodziny w procesie adaptacji i integracji
13.30 – 17.15 Rozwiązywanie konfliktów
29.03 9.00-12.45 Coaching międzykulturowy
13.30-17.15 Rozwiązywanie konfliktów
25.04 9.00-12.45 Podstawy metodyki i dydaktyki JPJO
13.30-17.15 Podstawy metodyki i dydaktyki JPJO
26.04 9.00-12.45 Podstawy metodyki i dydaktyki JPJO
13.30-17.15 Podstawy metodyki i dydaktyki JPJO

Projekt „Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej ” Nr POWR.03.01.00-00-T174/18. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020