Projekt „Praca w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej”: I edycja (marzec-czerwiec 2019)

Zajęcia odbywają się na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie w sali 410.

Daty: 30-31.03, 11-12.05, 25-26.05; 08-09.06.2019

Zajęcia zaczynają się o godzinie 9.00, kończą o 18.00, z przerwą obiadową oraz przerwami kawowymi.

Plan zajęć 

30.03 : 9.00-18.00 Komunikacja międzykulturowa (10h): Małgorzata Górska

31.03: 9.00- 18.00 Projektowanie działań i warsztatów w środowisku lokalnym związanych z obcokrajowcami (10h): Paweł Łaszkiewicz

11.05 : 9.00-18.00 Rozwiązywanie konfliktów (10h): Paweł Łaszkiewicz 

12.05: 9.00-14.00 Rozwiązywanie konfliktów (5h): Paweł Łaszkiewicz ; 14.30-18.00 Komunikacja międzykulturowa a stres. Uważność jako sposób redukcji stresu (5h): Ewa Orłowska

25.05: 9.00-14.00 Komunikacja międzykulturowa (5h): Beata Rola (5h); 14.30-18.00 Wsparcie rodziny w procesie integracji i adaptacji w środowisku lokalnym (5h): Beata Rola

26.05 : 9.00-14.00 Wsparcie rodziny w procesie integracji i adaptacji w środowisku lokalny. Coaching międzykulturowy (5h): Renata Stoczkowska

08.06: 9.00-14.00 Wsparcie rodziny w procesie integracji i adaptacji w środowisku lokalnym (5h): Katarzyna Stankiewicz; 14.30-19.45 Podstawy metodyki i dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego (7h): Karolina Zioło-Pużuk

09.06: 9.00-19.45 Podstawy metodyki i dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego (13h): Karolina Zioło-Pużuk

Projekt „Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej ” Nr POWR.03.01.00-00-T174/18. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020