Miejsce obrad ul. Dewajtis 5, Warszawa
Dzień 1, 30 listopada 2018 r. 
8:15 Rejestracja uczestników
9:00 Otwarcie konferencji (Aula Jana Pawła II)
9:15 Przemysław GębalKu wielokulturowej szkole w Polsce. Integracyjno-inkluzyjny model dydaktyki języka polskiego jako drugiego
9:45 Małgorzata Gębka-WolakOd nauki o języku do nauki języka polskiego. Przystosowywanie materiałów z zakresu wiedzy o języku polskim w klasach IV-VIII do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji
10.15-10.45 Dyskusja

SEKCJA A

SEKCJA B 

SEKCJA C 

Kultura w nauczaniu jpjo TIK w nauczaniu jpjo Dwujęzyczność a nauczanie jpjo
11.00-12.20 Andrzej Borkowski, Barbara Stelingowska – Rola historii i kultury regionalnej w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców Urszula ChowaniecProeLANG/ProePOLISH. The Online/Blended Polish Language Learning Projects at the School of Slavonic and East European Studies Anna ŻurekStrategie komunikacyjne osób dwujęzycznych na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech
Emilia SztabnickaPolska grzeczność językowa – ujęcie glottodydaktyczne Beata Subczak„Polonistyka internetowa” – proces tworzenia kursu internetowego na Uniwersytecie w Glasgow Klaudia Bączyk-LesiukCzy istnieją granice polskości? Bilingwizm jako przyczyna lęku społecznego
Piotr KajakSport w nauczaniu języka polskiego jako obcego Dariusz Markiewicz –  Nauczanie języka polskiego jako obcego z elementami polskiej literatury, historii i kultury  Karolina Ruta-KorytowskaJak uczyć dorosłych głuchych języka polskiego, czyli false begginers late learners na kursie językowym
Agnieszka Pabiańczykpolskijazyk.pl – darmowa platforma do nauki języka polskiego jako obcego dla osób rosyjskojęzycznych (poziom A1–B2)
12.20-12.40 Dyskusja Dyskusja Dyskusja

SEKCJA A 

SEKCJA B 

SEKCJA C 

Lektor i jego działania Piosenka i film w nauczaniu jpjo Nauczanie języka polskiego Słowian
13.00-14.00 Michalina BiernackaSposoby kształcenia przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego w zakresie nauczania wymowy cudzoziemców Paulina Kaźmierczak„Komu piosenkę?” – czyli o recepcji piosenek wśród dzieci i młodzieży na lekcjach języka polskiego jako obcego Marta NowakNauczanie Słowian polskiego pochodzenia – problemy i możliwe rozwiązania
Michał Citko Schemat artykulacyjny jako punkt wyjścia w nauce języka polskiego jako obcego Miłosz DrewniakFilmoterapia glottopedagogiczna. W poszukiwaniu miejsca filmu we współczesnym nauczaniu językowo-kulturowym cudzoziemców Pamela KaczmarekTechnika porównań międzyjęzykowych w e-nauczaniu języka polskiego Bułgarów
Kamila KubackaKomunikacja werbalna lektora na lekcji języka polskiego jako obcego. Sposoby inicjowania i podtrzymywania kontaktu ze studentami Monika MałyskaPiosenka jako medium dydaktyczne w procesie nauczania języka polskiego jako obcego. Raport z przeprowadzonych badań Kamila Kwiatkowska – „Język polski bez granic”. Koncepcja serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego w ukraińskich szkołach
14.00-14.20 Dyskusja Dyskusja Dyskusja
14.20-15.00 Przerwa

SEKCJA A 

SEKCJA B 

SEKCJA C 

Organizacja nauczania jpjo Uczniowie z doświadczeniem migracji
15.00-15.40 Justyna HryniewiczOd kształcenia przedszkolnego do zawodowego. Rozwiązania dydaktyczne i organizacyjne na Pomorzu Przednim Katarzyna Kostro-OlechowskaObcokrajowiec w szkole publicznej – problem czy wyzwanie?
Anna Włodarczyk, Monika Szczerbińska-SmithLektor jako przedsiębiorca. Droga do otwarcia własnej szkoły językowej i jej prowadzenie Katarzyna StankiewiczUczeń „powracający” jako wyzwanie dla nauczyciela. O kwestiach nie tylko językowych
15.40-16.00 Dyskusja Dyskusja Dyskusja

SEKCJA A 

SEKCJA B 

SEKCJA C 

Badania językoznawcze w służbie glottodydaktyki Podręczniki i działania lektorów Analizy działań lektorów 
16.10-17.30 Adrian Jan ZasinaPodejście korpusowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie alternacji ó:o w rzeczownikach Agnieszka Lubowicz-TaciakDiagnostyka i aktywizacja, czyli o stosowaniu ewaluacji formatywnej w  praktyce glottodydaktyki polonijnej Agnieszka Karolczuk –  Lektor tworzy, lektor przystosowuje… O tzw. materiałach własnych do nauki języka polskiego jako obcego. 
Viktoriia HudySomatyzmy we frazeologizmach polskich i ukraińskich w ujęciu komparatystycznym Jacek KuchtaPodręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego jako innowacja glottodydaktyczna Iwona Lewandowska, Joanna LewickaSpecyfika kursów i egzaminów wojskowych z języka polskiego na podstawie porozumienia standaryzacyjnego NATO STANAG 6001 oraz wyzwania stojące przed słuchaczami, nauczycielami i egzaminatorami
Jacopo SaturnoInterkomprehensja jako podejście do nauczania języków obcych o ograniczonych zasobach Anna Mijas-Stelmaszuk, Urszula SajkowskaSeria pomocy dydaktycznych „Polski na dobry start” odpowiedzią na potrzeby adaptacyjne i edukacyjne imigrantów Nigel GotteriDo czego przygotowujemy uczących się języka polskiego?
Helena Kryg Teksty autentyczne w nauczaniu aspektu czasownika Anna Zarzyckae-polski dla Erasmusa. Wykorzystanie narzędzi e-learningu w krótkich kursach języka polskiego jako obcego dla studentów uczących się w Polsce w ramach programu Erasmus Iwona Dembowska-Wosik Rozwojowy model wrażliwości międzykulturowej M. Bennetta w kształceniu nauczycieli języka polskiego jako obcego
17.30-17.45 Dyskusja Dyskusja Dyskusja
Dzień 2, 1 grudnia 2018 r.
9.00 Rozpoczęcie II dnia Konferencji (Aula Jana Pawła II)
9:10 Jolanta TamborPromocja i nauczanie języka polskiego w świecie – wyzwania XXI wieku
9:40 Dagmar Divjak How machines that learn language can help language instructors teach language: a case study on the genitive singular of masculine inanimate nouns in Polish
10.10-10.30 Dyskusja

SEKCJA A

SEKCJA B

Techniki pracy nauczycieli jpjo Dyskurs o świecie w nauczaniu jpjo
11.00-13.00 Anna Krasowska – Kompetencja humorystyczna na lekcjach języka polskiego jako obcego Daria ProkopRealioznawstwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Urszula Ciszewska-Psujek – Wykorzystanie technik muzykoterapeutycznych i logorytmicznych w procesie glottodydaktycznym Ewa GrzelakGrzeczny nauczyciel. Grzeczny uczeń. Niegrzeczny świat. O świadomym poruszaniu tematów tabu na lekcjach języków obcych
Marcin Miłko Jak? Po co? W jakim celu? Kompetencje coachingowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego Patrycja GardinJęzyk polski we Francji – jak i czego nauczać w zmieniających się trendach językowych?
Anna RogalaUsprawnienie kompetencji komunikacyjnej przez wprowadzenie operatorów interakcyjnych Anna Czerwińska-TrzaskomaW meandrach sklepowych półek, czyli na jakie produkty spożywcze powinien uważać Białorusin
Anna KijochBadania potrzeb językowych a nauczanie specjalistycznego języka polskiego dla celów medycznych. Prezentacja projektu empirycznego John Bates Branding as translation
Karolina Zioło-Pużuk„Przychodzi obcokrajowiec do lekarza…” Leksyka dotycząca medycyny w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 i A2
13.00-13.20 Dyskusja Dyskusja
13.30-14.15 Zamknięcie konferencji, dyskusja (Aula Jana Pawła II)

Partner Konferencji