Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w pierwszej międzynarodowej konferencji glottodydaktycznej organizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas konferencji chcemy rozmawiać na temat nowości w nauczaniu języka polskiego jako obcego, zastanowić się nad tym, jak zmiany cywilizacyjne wpływają na nauczanie języków, w tym języka polskiego, poszukać rozwiązań dydaktycznych pomocnych w zaspokajaniu zmieniających się potrzeb uczniów w każdym wieku.

Chcielibyśmy, aby konferencja była szansą wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem języka polskiego w Europie oraz przedstawienia badań poświęconych problematyce uczenia się i nauczania języków obcych.

Zachęcamy do wystąpień poruszających następującą problematykę:

  1. Nowości w nauczaniu języka polskiego jako obcego – nowe technologie, nowe narzędzia, nowe rozwiązania w ujęciu praktycznym oraz teoretycznym.
  2. Język polski jako obcy/drugi/odziedziczony w Europie – obecna sytuacja, przykłady rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych.
  3. Wielojęzyczność i wielokulturowość jako wyzwanie i szansa.
  4. Kierunki rozwoju edukacji nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Goście konferencji:

Prof. Dagmar Divjak, University of Sheffield, Wielka Brytania, kierownik lingwistycznego projektu badawczego “Out of Minds

Prof. dr hab. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej

Prof. Grit Mehlhorn, Uniwersytet w Lipsku, Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech

Dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców oraz Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

Na propozycje tematów oraz abstrakty czekamy do 21 października.

Temat referatu  i abstrakt (do 200 słów)  należy wysłać, wypełniając formularz rejestracyjny na stronie: http://glottodydaktyka.uksw.edu.pl/rejestracja/

Informacja o zaakceptowanych wystąpieniach zostanie przesłana do 26.10.2018 r.

Opłata konferencyjna: 150 złotych; będziemy wdzięczni za wniesienie opłaty do 10 listopada na konto BZ WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627 z dopiskiem „Nowości w glottodydaktyce polonistycznej: perspektywa międzynarodowa. Teoria i praktyka”.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, dwa obiady w dniach konferencji, wieczór integracyjny (pierwszy dzień konferencji).

Planujemy publikację tekstów wystąpień konferencyjnych (po pozytywnej recenzji).

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

dr Agnieszka Karolczuk

dr Karolina Zioło-Pużuk

Partner Konferencji